13 Οκτ 2011

Ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ;Η παραπάνω επιγραφή είναι στα γραφεία της ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Πρώτος πρόεδρος του συλλόγου το 1924 αναφέρεται ο Σαράντης Παπαδόπουλος και όχι ο Κωνσταντίνος Σπανούδης που αναφέρεται κατά κόρον ως ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της ΑΕΚ.

* 2η σελίδα καταστατικού ΑΕΚ 1973:


* "ΑΕΚ ο καρπός της αθλητικής παράδοσης της Πόλης στη σύγχρονη Αθήνα από το 1924 έως τις μέρες μας - Κλασικός Αθλητισμός", Σωτήρης Ι. Νοτάρης, εκδόσεις Καλαυρια 2002:


* "Η ιστορία της ΑΕΚ", Π. Μακρίδης, έκδοση Αθλητικής Ηχούς 1953:


Όπως παρατηρούμε στις παραπάνω πηγές αναφέρεται ο Κωνσταντίνος Σπανούδης ως ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ, ενώ ο Σαράντης Παπαδόπουλος δεν αναφέρεται καν μεταξύ των ιδρυτικών μελών...
Αναμφίβολα υπάρχουν ερωτηματικά όσον αφορά τον πρώτο πρόεδρο, τα ιδρυτικά μέλη και την ημερομηνία διεξαγωγής της ιδρυτικής συνέλευσης του σωματείου.