12 Μαΐ 2020

Αίτημα της ΑΕΚ να χρησιμοποιεί τον ύμνο του Πέρα!


Λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή της η Ένωση επέλεξε για ύμνο της αυτόν του Α.Σ. Πέρα…


Η διοίκηση της ΑΕΚ με επιστολή της στις 24 Δεκεμβρίου του 1930 προς τον Ιωάννη Χαλκούση (μέλος του ΔΣ και ιδρυτικό μέλος του Α.Σ. Πέρα, καθώς και στιχουργός του ύμνου του), ζήτησε να της επιτραπεί να χρησιμοποιεί τον ύμνο αντικαθιστώντας στους στίχους το όνομα του Πέρα με αυτό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε την άδεια από τη διοίκηση του Α.Σ. Πέρα, όμως είναι άγνωστο αν τελικά χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο ύμνο. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Σπανούδης και τα γραφεία της Ένωσης στεγάζονταν στο Μέγαρο Εφεσίου που βρισκόταν στην οδό Σταδίου 28 στο κέντρο της Αθήνας.
Πηγή: Μιχάλης Γ. Αναστασιάδης, (2009). Αθλητικός Σύλλογος Πέρα Κωνσταντινούπολης

3 Μαΐ 2020

Η ηγετική ομάδα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης 1918-1930
Καμούζης Δ., 'Από "σωτήρας της φυλής", "ευεργέτης των Τούρκων": Ο Βενιζέλος και η εθνικιστική ηγετική ομάδα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, 1918-1930', Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Τόμος 17 (2011)

Διαβάστε το ΕΔΩ