13 Οκτ 2011

Ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ;Η παραπάνω επιγραφή βρίσκεται στα γραφεία της ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Πρώτος πρόεδρος του συλλόγου το 1924 καταγράφεται ο Σαράντης Παπαδόπουλος και όχι ο Κωνσταντίνος Σπανούδης που αναφέρεται κατά κόρον ως ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της ΑΕΚ.

Ο Σαράντης Παπαδόπουλος αναφέρεται ως ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ και στην ακόλουθη πηγή: "Η Ιστορία της Αθλητικής Ενώσεως Κων/πόλεως 1924-1984", Χάρης Δ. Γρηγοριάδης, Έκδοση 1985, Αθήνα* 2η σελίδα καταστατικού ΑΕΚ 1970:* "ΑΕΚ ο καρπός της αθλητικής παράδοσης της Πόλης στη σύγχρονη Αθήνα από το 1924 έως τις μέρες μας - Κλασικός Αθλητισμός", Σωτήρης Ι. Νοτάρης, εκδόσεις Καλαυρια 2002:* "Η ιστορία της ΑΕΚ", Π. Μακρίδης, έκδοση Αθλητικής Ηχούς 1953:


Όπως παρατηρούμε στις τρεις παραπάνω πηγές, ο Κωνσταντίνος Σπανούδης καταγράφεται ως ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ, ενώ ο Σαράντης Παπαδόπουλος δεν αναφέρεται καν μεταξύ των ιδρυτικών μελών...
Αναμφίβολα υπάρχουν ερωτηματικά όσον αφορά τον πρώτο πρόεδρο, τα ιδρυτικά μέλη και την ημερομηνία διεξαγωγής της ιδρυτικής συνέλευσης του σωματείου.