6 Ιουλ 2009

Παλιά καταστατικά ΑΕΚ


H 30η Μαΐου 1924 είναι η ημερομηνία διεξαγωγής της ιδρυτικής συνέλευσης της ΑΕΚ, σύμφωνα με τη δεύτερη σελίδα του καταστατικού της Ένωσης του 1970 που παρατίθεται παραπάνω.


Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο "Σκοπός του συλλόγου" στις σελίδες 3 & 4 του αναθεωρημένου καταστατικού της ΑΕΚ που εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 27/2/1930.

Δεν υπάρχουν σχόλια: